Nowoczesne węzły przesiadkowe w Siechnicach i Świętej Katarzynie odebrane!

Od 2018 roku mieszkańcy podwrocławskiej gminy Siechnice obserwują dynamiczne zmiany, jakie zachodzą w otoczeniu przystanków kolejowych w Siechnicach i Świętej Katarzynie. Inwestycja, która ma ułatwić dotarcie do Wrocławia, ma już za sobą ostatni, końcowy etap, czyli odbiory. Dzięki ultra nowoczesnym węzłom przesiadkowym droga do pracy lub szkoły będzie krótsza. 

Na terenie gminy Siechnice od lat widać dynamiczny wzrost zaludnienia. Ten trend nie osłabianie, dlatego konieczne było stworzenie alternatywy dla zatłoczonej drogi dojazdowej do Wrocławia. Multimodalne węzły przesiadkowe to sposób na zintegrowanie różnych środków transportu. Umożliwią szybki dojazd do stacji w systemie Park&Ride. Następnie koleją będzie można dojechać zarówno do Wrocławia, jak i do wielu innych miejscowości. Cała inwestycja współfinansowana jest przy udziale środków z UE. Całkowity koszt to 13 mln złotych, z czego 9 mln pochodzi właśnie z budżetu unijnego. Gmina Siechnice pozyskała niezbędne środki z projektu: „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice – budowa multimodalnych centrów przesiadkowych” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2010 (PO IiŚ 2014-2020) w ramach Osi priorytetowej VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Usprawniona komunikacja w Siechnicach

Co dają mieszkańcom nowoczesne, multimodalne węzły przesiadkowe? Przede wszystkim wzorem wielu europejskich metropolii, także w Siechnicach ulokowanych na obrzeżach Wrocławia, niezbędne było połączenie transportu publicznego i prywatnego. Do wybranej stacji kolejowej można dotrzeć dowolnym środkiem lokomocji: samochodem prywatnym, rowerem, pieszo lun autobusem miejskim. Parkingi monitorowane mieszczące ok. 160 aut pozwolą na szybką przesiadkę z własnego samochodu do pociągu lub na autobus. Kolej aglomeracyjna jest alternatywą dla zatłoczonych dróg dojazdowych do centrum Wrocławia. Obok parkingów dla aut stanęły zadaszone wiaty na rowery wraz ze stacjami naprawy, a także 4 całkiem nowe przystanki autobusowe w Siechnicach.

Węzły multimodalne spełniają nowoczesne standardy także w zakresie ochrony środowiska. Znajdują się przy nich ładowarki do samochodów elektrycznych. Nowoczesne infokioski będą wyświetlać informacje dla podróżujących, co znacznie ułatwi planowanie przesiadki. Modernizacja objęła także najbliższe otoczenie węzłów przesiadkowych. Przy stacji Siechnice utworzono rondo, a w Świętej Katarzynie wybudowano fragment ul. Kolejowej oraz przebudowano odcinek ul. Głównej. Pojawiły się nowe nasadzenia, małą architektura (np. ławki), nowoczesne lampy.

fot. materiały prasowe UM Siechnice / Sylwester Bartnik
fot. materiały prasowe UM Siechnice / Sylwester Bartnik
fot. materiały prasowe UM Siechnice / Sylwester Bartnik
fot. materiały prasowe UM Siechnice / Sylwester Bartnik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *